UMUT VAGONU DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

 

Derneğimiz ilk olağan genel kurul toplantısında, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 03.04.2021 Cumartesi günü saat 16:30 ’da Yeni Harmandalı Mahallesi Gediz Sokak No: 99 adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 17.04.2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzca dernekler yönetmeliğinin 12. Maddesine dayanılarak karar verilmiştir

 

 

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

 

  1. Yoklama ve açılış.
  2. İstiklal marşı ve 1 dakikalık saygı duruşu.
  3. Divan heyeti seçimi.
  4. Dernek zorunlu organlarının seçimi.
  5. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulumuzca dernek tüzüğüne göre tespit edilen genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelere yazılı olarak imza karşılığında bildirilmek üzere iş bu toplantı duyurusu düzenlenmiş olup, toplantıya katılma hakkı bulunan dernek üyeleri tebliğ listesinde belirtilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.